Corona virus

12-06-2020

Gelukkig is er inmiddels weer veel meer mogelijk en is de regel omtrent het ontvangen van bezoek op de tuin dus niet meer nodig. Wel moet u zich natuurlijk aan de richtlijnen houden, maar dat is bij iedereen bekend.

De laatste twee weken hebben wij al meerdere klachten gehad over geluidsoverlast van groepjes (vooral) jongeren. Harde muziek en jongeren die met flesjes bier in de hand naar het toilet in de kantine gaan. Voor alle duidelijkheid iedereen wil van zijn tuin genieten en muziek mag niet buiten de eigen tuin hoorbaar zijn. De tuin is geen feestgelegenheid.

09-04-2020

Omdat wij als bestuur ons park graag open willen houden vragen wij uw medewerking om vanaf heden geen of hooguit 1 bezoeker op uw tuin te ontvangen. Kom liever alleen, met zijn twee├źn of uw huisgenoten. De politie controleert de volkstuinparken en is ook al op ons park geweest. Sluiting kan betekenen dat u weken niet op uw tuin kan.

Bij de Hofgeest mag men met niet meer dan 2 personen op een tuin en ook andere verenigingen hebben al dergelijke maatregelen (moeten) nemen.

Voor velen van u is dit een vorm van ontspanning in deze stressvolle tijd en we hopen dan ook dat u ook elkaar aanspreekt bij overtreden van de hieronder genoemde maatregelen. Over het algemeen houden onze leden zich gelukkig goed aan de genoemde maatregelen zoals:

  • Houdt de 1,5 meter afstand, was uw handen regelmatig, hoest of nies in uw elleboog.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis, Ziek uit.
  • Mensen met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid: blijf thuis.
    Ook uw huisgenoten dienen in dit geval thuis te blijven.

Denk aan elkaar!

25-03-2020

Door de nieuwe maatregelen rondom het Corona virus komen het algemeen werk van zaterdag 4 april en zaterdag 2 mei te vervallen. Ook op ons park is het belangrijk dat u de adviezen van het RIVM in acht neemt. Houdt 1.5 meter afstand, was regelmatig uw handen met water en zeep, hoest en nies aan de binnenkant van uw elle boog, kom niet naar de tuin als u of een van uw gezinsleden koorts heeft en denk om elkaar! Wat de takken dag betreft bekijken wij nog wat de mogelijkheden zijn om deze, aangepast, door te laten gaan.

13-03-2020

Zoals inmiddels wel bij eenieder bekend grijpt het Coronavirus om zich heen. Gelet op het feit dat de overheid sterk ontraadt in grote aantallen bijeen te komen en er op onze ledenvergadering bovendien een flink aantal ouderen komt heeft het bestuur besloten de ALV van 19 maart naar een nader te bepalen datum te verzetten. Wij rekenen op uw begrip.