VTV IJMOND NIEUWS jaargang 3- februari 2018
 
Algemeen werk op 17 maart vervalt

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten het, al verschoven, algemeen werk van zaterdag 17 maart te laten vervallen.
De weersvoorspelling is wederom vorst en een lage gevoelstemperatuur.

Dit jaar betekent dat er dit jaar 8x algemeen werk plaats vindt en er 6x algemeen werk verricht moet worden.
Op zaterdag 7 april is het eerstvolgend algemeen werk.

Ook het aansluiten van water zal nog even op zich laten wachten.

Het bestuur.

Poot aardappelen

Vanaf woensdag 14 maart kun u de pootaardappels weer afhalen in de winkel. Vanaf heden is de winkel weer geopend op woensdag en zaterdag.

 
Water
I.v.m. de vorst zal het water nog even afgesloten blijven.
 
Lezing
Op vrijdag 6 april organiseert de vereniging een lezing over het onderwerp is Biologisch/Dynamisch moes tuinieren.
Voor meer informatie kijkt u hier.
 
Aangeboden tuinen
 
Aangeboden tuinen op ons complex aan het ‘’Groenelaantje’’
Tuin met tuinhuis G143, hier meer informatie.
Tuin met tuinhuis G063, hier meer informatie.
Tuin met tuinhuis G058, hier meer informatie.
 
Winkelnieuws

Beste leden,

Hierbij willen wij u alvast laten weten dat in verband met de verwachte vorst volgende week, de levering van pootaardappelen en plantuien hoogstwaarschijnlijk een week vertraagd zal worden. We zullen u op de hoogte houden en informeren zodra wij dit definitief weten.

Wegens onderbezetting is de winkel tot 1 april om de woensdag geopend, de eerste woensdag openstelling zal zijn 28 februari.

Op zaterdagochtend is de winkel wel geopend.

De winkelmedewerkers

Wedstrijd tomaten kweken

Beste tuinders,

Op de eerste algemene werkdag 03 maart a.s kunt u zich inschrijven om mee te doen wie de mooiste tomatenplant kan kweken.
Bij inschrijving ontvangt u een zakje zaad. Meer informatie vindt u hier.

Nieuwsbrief nr. 1 - 2018

Het eerste algemeen werk start op zaterdag 3 maart. Voor alle duidelijkheid wijst het bestuur u er op dat het ook mogelijk is om een aantal keer een kantine dienst te draaien I.p.v. algemeen werk. Er is nog steeds behoefte aan kantinemedewerkers.

Op zaterdag 7 april kunt u weer takken aanleveren, dit op de parkeerplaats bij de winkel. U wordt verzocht geen boomstammen, stronken en andere zaken dan snoeiafval/takken aan te leveren.
 
De aardappelen worden dit jaar gezet in het B-vak.

In het weekend van 3 maart wordt, mits het niet streng vriest, het water er weer opgezet. Controleer tijdig uw aftapkraan!

Leden die in aanmerking komen om wegens leeftijd ( 75 jaar) vrijgesteld te worden van algemeen werk dienen dit door te geven aan het secretariaat.
U kunt hiermee voorkomen dat er een boete van € 15,- per keer opgelegd wordt.

Wij hopen dat het niet nodig zal zijn maar om het voor de hulpdiensten makkelijker te maken snel op de juiste plaats te zijn worden er borden geplaatst bij de toegangshekken waarop Winkel en Kantine vermeld staat. Bij een melding via 112 kunt u dan aangeven of het de Winkel- of Kantinezijde betreft.
Ook is het belangrijk dat er iemand naar het hek gaat om de hulpdienst op te vangen en direct naar de juiste plek te leiden.

Afgelopen maand hebben 16 leden van onze vereniging de reanimatiecursus gevolgd in onze kantine. Zij kunnen in noodgevallen assisteren.
Een aantal van hen zal ook de app van “ Hartveilig wonen “ op hun telefoon zetten. Zij krijgen dan bij een melding bij 112 een oproep via de telefoon om te helpen. De AED wordt vanaf begin maart, mits het niet vriest, weer in het kastje onder het afdak bij het publicatiebord gehangen. (Kantine zijde). 
 
Verder willen wij u vragen geen glasresten in de prullenbakken te doen, dit levert gevaarlijke situaties op bij het verwisselen van de vuilniszak.
Ook is het niet toegestaan om privé-afval van de tuin in de vuilnisbakken achter de kantine te gooien. Deze zijn alleen voor kantineafval bedoeld.
Wij verzoeken ook om bij vertrek ’s avonds het hek te sluiten als u denkt als de laatste te zijn. Ook de deur van de kantine moet ten allen tijde na toiletbezoek op slot worden gedaan.
 
Het bestuur.

 

Collega tuinders, 

Zaterdag 10 februari gaat de winkel weer open voor een nieuw seizoen.
U kunt dan weer uw bestelling(en) afhalen tussen 10 en 12 uur.Tevens staan wij weer klaar voor raad en daad over/ voor het tuingebeuren. 
De medewerkers van de winkel.
 

Nieuws over de website

 
Beste leden,
 
Zoals eerder was te lezen zijn wij bezig met het moderniseren van de website.
De verwachting is dat deze per 1 maart de lucht in kan.
Nog heel even geduld dus.
 
Met vriendelijke groet,

Ruud van Roijen
Webbeheerder

 
 

 

logo

Copyright © 2014 - VTV IJmond

    Deze site is getest voor het gebruik met Firefox, Internet Explorer en Google Chrome

 

Belangrijk: Zorg dat uw browser is bijgewerkt met de laatste versie!

 

APPS Webontwerp Ruud van Roijen