Nieuwsbrief nr. 03-2018

Wij verwelkomen vier nieuwe tuinders.
Op tuin G 143 de familie A. Dekker.
Op tuin G 058 mevr. D. Yuksel.
Op tuin G 063 de familie E. van den Bos.
Op tuin G 100 de heer J. Zandman.

Om te voorkomen dat hulpdiensten of mede tuinders de doorgang versperd wordt naar de parkeerplaatsen verzoeken wij u geen auto’s te plaatsen voor de hekken om even iets van uw tuin te halen o.i.d.

Verder willen wij u wijzen op de aanwezigheid van teken op uw tuin. Verschillende tuinders vonden reeds teken hun lichaam. Controleer uzelf en uw gezinsleden na bezoek aan de tuin.

Van een aangrenzende paardenstal/manege hebben wij een klacht ontvangen dat kinderen over het hek van de speeltuin in de singel klimmen en vervolgens op het hek van de paardenstal/manege klimmen. Het hekwerk was hierbij beschadigd. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren als de paarden dientengevolge daarvan losbreken. Bij een medetuinder zijn ramen van de kas ingegooid doordat kinderen stenen gooiden vanaf het Groenelaantje. Graag uw aandacht hiervoor en bij het signaleren van deze beide kwesties het bestuur inlichten.

De tuincommissie ziet nog veel hagen die niet op de juiste hoogte en/of breedte zijn geknipt. De max. hoogte is 80 cm, de max. breedte 40 cm! Uitzondering hierop vormt de scheidingslijn aan de achterzijde van de huisjes. Hier mag een afrastering worden geplaatst van betongaas (max. 180 cm.) dat begroeid wordt door hedera. Een en ander in goed overleg met de achterburen. De paden dienen ook vrijgehouden te worden van onkruid tussen de tegels en mos.

Mocht u wijzigingen aan willen brengen in de verzekerde waarde van uw tuinhuis dan kunt u dit voor 1 okt. 2018 doorgeven aan de voorzitter.

Uw fiets graag parkeren op uw tuin of in de fietsenstalling bij de kantine.
Op het pad geparkeerde fietsen bemoeilijken de doorgang van de wimpie of kruiwagens.
Een vervelend probleem is hondenpoep op ons park. Als uw viervoeter zijn behoefte op de paden doet ruimt u het dan op. Elke hondenbezitter heeft tegenwoordig een zakje bij zich hiervoor dus dat moet niet moeilijk zijn. Neem het zakje mee naar huis en gooi het niet in de prullenbakken op ons park!

In de speeltuin wordt regelmatig, met de beste bedoelingen, speelgoed achtergelaten. Helaas wordt dit kapot gemaakt waarbij de brokstukken door de speeltuin liggen. Deze vooral harde plastic stukken kunnen verwondingen veroorzaken. Het bestuur zal daarom speelgoed dat aangetroffen wordt verwijderen.

Leden die een vraag aan het bestuur hebben kunnen hiervoor een briefje naar het secretariaat sturen. Deze vraag zal op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden. Aangezien deze vergaderingen openbaar zijn kunt hierbij aanwezig zijn.

Privacy wetgeving In het kader van de nieuwe privacywetgeving heeft het bestuur ook gekeken naar de noodzakelijke aanpassingen op dit gebied binnen de vereniging. De voorzitter heeft een workshop van de AVVN bezocht om meer inzicht te krijgen in de wettelijke voorschriften. Daar werd duidelijk dat er een aantal privé gegevens absoluut niet mochten voorkomen in de verenigingsadministratie en dat andere gegevens alleen bewaard en gevraagd mochten worden als zij noodzakelijk zijn voor de voortgang binnen de vereniging.

Onze vereniging heeft in de administratie alleen dit soort gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Bij inschrijving wordt niet meer gevraagd naar geboortedatum en uit de administratie wordt de geboortedatum verwijderd, aangezien de vereniging dit alleen nodig heeft in verband met vrijstelling voor algemeen werk. Sinds vorig jaar vragen wij jaarlijks aan de leden zelf aan te geven of men denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling van algemeen werk.

De administratie van de vereniging staat op twee laptops bij de secretaris en penningmeester. Beide computers zijn met een wachtwoord beveiligd. Daarnaast heeft de voorzitter een ledenlijst, eveneens achter een wachtwoord. Verder wordt bij het verzenden van e-mailberichten altijd gebruikt gemaakt van de optie bcc, waardoor de e-mailadressen van andere leden niet zichtbaar zijn. Op de website staan alleen de namen en telefoonnummers van de bestuursleden en u kunt hier de wachtlijst inzien. Op de wachtlijst staan de naam en de datum van inschrijving. Dit is noodzakelijk voor een eerlijke uitgifte van vrijgekomen tuinen.

Het bestuur gaat ook het archief controleren om zekerheid te hebben dat hier geen privacygevoelig informatie in staat.