Nieuwsbrief nr. 04-2018

Wij verwelkomen weer een aantal nieuwe tuinders, dit zijn:
Tuin G 123 de fam. O. Paanen,
Tuin G 036 de fam. M. Broekman,
Tuin G 053 de fam. G. Muurling,
Tuin G 140 mevr. M. Nijman,
Tuin G 039 dhr. J. van Deursen.
Wij wensen hen veel tuinplezier!

In de hal bij de garderobe staat inmiddels een kleine boekenkast. U kunt hier tuinboeken lenen. Graag ook de boeken weer terugbrengen.

Op de parkeerplaats staan de laatste tijd weer vaak aanhangers gedurende langere tijd. Dit zorgt vooral op drukke dagen voor parkeerproblemen, wij verzoeken u dan ook deze niet langer dan drie dagen te laten staan en alleen als het nodig is om spullen van en naar de tuin te vervoeren.

Uitlenen gereedschappen van de vereniging. Sommige gereedschappen kunt u van de vereniging lenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Rob Zeeuw, tuin G 044. Alleen Rob leent uit en neemt, na overleg, weer in. Bij het ontstaan van gebreken of ontvreemding door het niet nakomen hiervan zijn de kosten voor het lid. Laat de gereedschappen dus niet onbeheerd achter in de buurt van de werkplaats!
Als u op ons complex geïnteresseerden voor een tuin spreekt, verwijs deze dan naar één van de bestuursleden. Zij kunnen deze persoon dan alle informatie verstrekken en een rondleiding geven.

Bomen die buiten onze erfgrens staan, o.a. in de singel, dit betreft ook de NS-grens achter de kantine, mag u niet snoeien of kappen. Overige bomen op uw tuin met een dikte van 15 cm of meer op een hoogte van 1.50 meter mag u ook niet kappen. Hier is een kapvergunning voor nodig. Nadere info bij het bestuur.

De tuincommissie doet maandelijks, rond algemeen werk, een controle ronde. Ook kunt u dan vragen stellen over het onderhoud van uw tuin.

In de speeltuin zullen op termijn wat nieuwe speelattributen geplaatst worden. Dit zijn een rioolpijp, waar de kinderen door en overheen kunnen. Bovenop is deze voorzien van gras. Ook komen er boomstammetjes als zijnde een evenwichtsbalk en staptreden.

Mocht u de verzekerde waarde van uw tuinhuis of iets anders betreffende de verzekering willen wijzigen dan verzoeken wij u dit voor 1 oktober door te geven aan de voorzitter.

Na 3 november zal het water er weer af gaan en half oktober zal meterstand worden gefotografeerd. Als het weer het toelaat op 16 oktober tuin 1 t/m 70 en op 17 oktober tuin 71 t/m 145. Een bestuurslid zal hiervoor uw tuin betreden. Als uw tuin afgesloten is met een slot is het prettig dat op die dag het slot verwijderd is en de waterput goed bereikbaar.

Het bestuur.