Nieuwsbrief nr. 01-2019

Wij heten weer enkele nieuwe tuinders welkom op onze complexen.
Op tuin G 018 fam. G. Bart
Op tuin G 089 fam. B. Tienstra
Op tuin G 125 heeft de fam. W. Kaas de tuin overgenomen van dhr. K. Kaas
Op tuin G 131 heeft een tuinruil plaatsgevonden dhr. F. Willemse van tuin G 080
Op tuin V 008 de heer J. Otten.
Wij wensen hen veel tuin plezier.

Op zaterdag 6 april is er weer een takkendag. U kunt de takken vanaf vrijdag 5 april tot zaterdag 6 april uiterlijk 11.00 uur deponeren op de parkeerplaatsen naast de speeltuin. U wordt verzocht geen boomstammen, stronken en andere zaken dan snoeiafval/takken aan te leveren.

De aardappelen worden dit jaar gezet in het C-vak.

Op zaterdag 2 maart start het algemeen werk. U kunt de presentielijst tot 10.00 uur aftekenen in de kantine.
In het weekend van 2 maart wordt het water er weer opgezet. Controleer tijdig uw kranen!

Van diverse tuinders komen er klachten over overlast van hondenpoep.
U dient uw hond op het park aan te lijnen en buiten het park uit te laten.
Mocht uw hond toch zijn behoefte op het park doen, ruimt u dit dan op en laat dit niet voor uw medetuinder liggen.

Op 1 maart 2019 worden de kantineprijzen met € 0,05 verhoogd.
De verlichting in de garderobe gaat inmiddels automatisch aan en uit bij binnenkomst, binnenkort zal dit in de toiletten ook het geval zijn.

Inmiddels heeft eenieder de rekening voor 2019 ontvangen en hierop staat het aantal verbruikte m3 water over 2018. Voor de meeste tuinders aan het Groenelaantje was er een forse stijging in het aantal verbruikte m3. In maart 2018 heeft u een brief van ons ontvangen waarin uitgelegd is wat hiervan de oorzaak is, namelijk al jaren verkeerd opnemen van de meters. Door PWN is 2632 m3 in rekening gebracht volgens de watermeters is er 2397 m3 door de leden verbruikt, de overige kubieke meters komen voor rekening van de kantine.

Verder is er het nodige te doen over het in rekening gebrachte tarief per m3 water.
Als bestuur waren wij ons niet bewust dat er een dergelijke opslag op de door het PWN in rekening gebrachte kosten per m3 zat. Op de ALV, 20 maart 2019, zal het bestuur een voorstel doen om dit recht te trekken.

In een recent gesprek met de gemeente Velsen is duidelijk gemaakt dat er veel tuinhuizen op ons complex te groot zijn. In maart zal er tijdens een vergadering van de gemeenteraad een voorstel gedaan worden om huisjes van max. 25m2 toe te staan. Als dit voorstel aangenomen wordt zijn er evengoed nog tuinhuizen die niet voldoen aan de voorschriften van de gemeente. Wanneer de gemeenteraad instemt met een max. afmeting van 25m2 is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Deze wijziging kan lang op zich laten wachten, dit i.v.m. evt. bezwaarprocedures van omliggende grondeigenaren. Wij zullen dan ook af moeten wachten tot er meer duidelijkheid is.

Het bestuur.