Nieuwsbrief nr. 02-2019

Beste leden,

Op zaterdag 6 april is er weer een takkendag. U kunt de takken vanaf vrijdag 5 april tot zaterdag 6 april uiterlijk 11.00 uur deponeren op de parkeerplaatsen naast de speeltuin.  U wordt verzocht geen boomstammen, stronken en andere zaken dan snoeiafval/takken aan te leveren.

Regelmatig worden er op de parkeerplaats goederen aangeboden die gratis mee te nemen zijn.
Dit is niet de bedoeling, u kunt een briefje op het publicatiebord in de garderobe ophangen hiervoor.
De goederen laat u op uw tuin staan.

Op de ALV, 20 maart, bij agendapunt 9, doet het bestuur het voorstel de wateropslag van € 0,50 af te schaffen. Verdere toelichting volgt op de vergadering

De over 2018 in rekening gebrachte opslag wordt teruggestort op uw rekening. (U krijgt geen herziene nota)
Binnenkort zal een van de bestuursleden foto’s nemen van de singel om de huidige situatie vast te leggen.
Kappen en snoeien van bomen.

Het is niet toegestaan bomen op uw tuin te kappen die een stam van 15 cm of dikker hebben op een hoogte van 1.30 meter. Ook is het niet toegestaan bij dergelijke bomen meer dan 20% van de kroon of het wortelgestel te snoeien. In de nieuwe APV van Velsen van januari 2019 is De Biezen, waar de Kweekershof en het Groenelaantje onder vallen, aangewezen als buitengebied waar een kapvergunning noodzakelijk is. Dit geldt nu dus ook voor fruitbomen en coniferen. Het aanvragen van een kapvergunning kan door een tekening van de plek op uw tuin en foto van de te kappen boom aan te leveren bij het bestuur (secretariaat). De kosten van deze aanvraag, ongeveer € 80,-, zijn voor rekening van de tuinder. Behalve waar het een laanboom betreft die eigendom is van de vereniging.
U kunt zelf geen kapvergunning aanvragen.

De tuincommissie heeft inmiddels weer een ronde gemaakt. Hierbij is vastgesteld dat er bij veel tuinen zaailingen onder de haag groeien. Ook staat er bij diverse tuinen klimop, bamboe etc. in de haag. U wordt verzocht deze te verwijderen.
Ook graag uw aandacht voor de hoogte en breedte van de haag. Deze mag max. 80cm hoog en 40 cm breed zijn.

Het bestuur.