Nieuwsbrief nr. 03-2019

Beste leden,
Wij verwelkomen op tuin: G 101 mevr. H. Hoolahan, Op tuin G 133. Fam. M. Dames.

Nu het voorjaar alweer halverwege is en de groei er, ondanks de droogte, eindelijk een beetje inkomt willen wij ook uw aandacht vragen voor het onderhoud van de heggen en het verwijderen van onkruid.

Om de heg in goede staat te houden is het belangrijk deze te ontdoen van o.a. zevenblad, heermoes, klimop en zaailingen. Ook op tijd knippen is belangrijk. Op zaterdag 1 juni zal de tuincommissie tijdens het algemeen werk de heggen schouwen of deze geknipt zijn. De heggen dienen een max. hoogte van 80 cm en een max. breedte van 40 cm te hebben. Ook de wijze van knippen is belangrijk voor de eenheid, dus bijv. niet rond of golvend aan de bovenkant. Voor het behoudt van de heggen kunnen deze eind augustus voor het laatst geknipt worden. Jaarlijks een beetje mesten en bij droogte wat water zorgt ook voor een mooie haag. Tijdens algemeen werk zal door de tuincommissie ook achter de huisjes worden gecontroleerd.

De tuincommissie is er niet alleen om tuinen te schouwen of zij naar behoren worden onderhouden maar ook voor vragen omtrent tuinonderhoud, snoei etc. U hoeft niet te wachten tot algemeen werk maar kan ook tussentijds bij hen langskomen voor vragen. Wanneer er door de tuincommissie geconstateerd wordt dat het tuinonderhoud niet in orde is ontvangt de betreffende tuinder een brief van het bestuur. Het bestuur schouwt eerst zelf voor er een brief wordt verstuurd. Mocht u een dergelijke brief ontvangen dan is het bestuur het aanspreekpunt. De commissie bestaat uit 4 leden. Voor het gedeelte bij de winkel zijn dit: Nelleke Vink, tuin G 108, Pieter Bakker, tuin G 097. Voor het kantine gedeelte zijn dit: Willem Apeldoorn, tuin G 061, Joop Oevering, tuin G057.

Om de paden in goede conditie te houden zijn wij op zoek naar enkele leden die tijdens algemeen werk de straatploeg willen versterken. Jaarlijks zijn er de nodige verzakte tegels en om valpartijen te voorkomen is het belangrijk dit goed te onderhouden.

Tijdens algemeen werk wordt er gehakseld. Leden die haksel willen gebruiken kunnen dit dan gratis afhalen. Neem een zak of kruiwagen mee.

Bij navraag bij de gemeente Velsen inzake de interpretatie van het kapbeleid in het gebied de Biezen blijken fruitbomen op volkstuincomplexen zonder kapvergunning te mogen worden gekapt. Voor overige bomen op de tuinen is toestemming nodig van het bestuur. Leden dienen hiervoor een aanvraag in te dienen bij de secretaris.

Op de parkeerplaatsen zal de belijning opnieuw worden aangebracht. Op de parkeerplaats bij de winkel zal met pijlen de rijrichting aangegeven worden. Ook vragen wij u in de vakken te parkeren.

Het bestuur.