Nieuwsbrief nr. 04-2019

Nieuwe tuinders :

Op tuin G 080 verwelkomen wij mevr. T. Jorritsma.
Op tuin G 128 verwelkomen wij dhr. M. Geerts.

Nu de zomer langzaam overgaat in de herfst kunnen wij terugkijken op een wisselend seizoen.
Velen plukken de laatste boontjes, de heg heeft de laatste snoeibeurt gehad en hopelijk krijgen wij nog een mooi najaar.

Wat de heg betreft is het goed om te zien dat velen van u de heg al op de juiste hoogte en breedte gebracht hebben. Menig heg loopt alweer mooi uit en als eenieder zijn/haar heg voor de zomer op orde heeft vormt dit weer een mooi geheel.

Nu de dagen weer korter worden vragen wij u bij het verlaten van het park in de namiddag het hek te sluiten.

Singel
Met een ploeg vrijwilligers is het singel gedeelte achter de gasopslag en de speeltuin afgegraven, zoals door de gemeente was geëist. Het was een flinke klus maar met behulp van een aantal leden en de huur van een graafmachine was het in een dag geklaard. De firma Van Schagen heeft drie vrachtwagens grond afgevoerd. Ook is de singel gecontroleerd op voorwerpen en planten die niet zijn toegestaan.

We hebben geconstateerd dat op een aantal plaatsen de draad is verwijderd zonder dat er een laag hekje voor in de plaats is gekomen. Dit is niet de bedoeling en zal bij een controle door de gemeente zeker voor problemen zorgen. Daarnaast zijn er tuinders die snoeiafval in de singel deponeren, ook dit is niet de bedoeling. Op korte termijn volgt een tweede controle en zullen wij individuele tuinleden gaan aanschrijven. Verwijdert u de rommel s.v.p.

Aanpassing bestemmingsplan “De Biezen”.
Het bestuur heeft een zogenaamde zienswijze ingediend op de volgende punten van de voorgestelde aanpassingen. In het voorlopige bestemmingsplan wordt een luifel van 1.50 m en een overstek van 1m aan de overige 3 zijden toegestaan. Het bestuur heeft gevraagd een luifel van 2m toe staan en een overstek van 0.75 aan de overige 3 zijden.

Voor het Kweekershof heeft het bestuur voorgesteld om i.p.v. een liggende gereedschap kist (2x1x1m) een staande kast toe te staan. Dit om te zorgen dat men beter bij zijn gereedschap kan.

Activiteiten
De door de activiteitencommissie georganiseerde visavond was een groot succes.
48 Tuinleden hebben genoten van heerlijke visproeverijen en versgebakken tong en schol.
De tong was gesponsord door de heer S. Ak.
Het was een heel gezellige avond met warm zomerweer.
Ook de kofferbakmarkt was heel gezellig, de opkomst van de deelnemers was goed, het bezoekersaantal viel, mogelijk door het regenachtige weer, wat tegen.

Op 12 oktober is er een workshop pasta maken met als vulling paddenstoelen.
Op 14 december is er Kerstkien. Nadere info volgt.

Aardappelen
In het voorjaar heeft een aantal van u pootaardappelen gewonnen tijdens de verloting na het algemeen werk. Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met deze twee nieuwe soorten