Nieuwsbrief nr. 05-2019

Beste leden,

Hier is alweer de 5e nieuwsbrief van dit jaar, als eerste willen wij de volgende nieuwe leden op ons complex verwelkomen.

Op tuin G 056 verwelkomen wij mevr. M. Groeneveld.
Op tuin G 059 dhr. J. Visser.
Op tuin G 082 dhr. B. Sliggers.

Tuin verzekering.
Leden die de hoogte van het verzekerde bedrag van het tuinhuis en/of inboedel willen wijzigen kunnen dit z.s.m. doch uiterlijk 10 november door geven aan de voorzitter: voorzitter@vtvijmond.nl of 06-53506671.

Website.
Op onze website kunt u onze reglementen, openingstijden van de kantine, info vanuit de winkel etc. vinden.
Om de website regelmatig van nieuwe informatie te voorzien kunt u ook een leuk of interessant artikel of bijv. tuinfoto’s aanleveren voor plaatsing. Dit kan bij het secretariaat. secretaris@vtvijmond.nl

Sluiten hekken.
Nu de dagen weer korter worden vragen wij u bij het verlaten van het park in de namiddag het hek te sluiten ook als er nog een enkele auto staat. Dit om het bezoek van ongenode gasten zoveel mogelijk te voorkomen.

Tuin onderhoud.
Het is verstandig uw tuin nu winterklaar te maken, verwijder het (bloeiend) onkruid, ook in de strook voor de heg en het pad. Dit voorkomt in de winter verdere verspreiding.

Verder vragen wij uw aandacht om uw bomen en struiken tijdig te snoeien om te voorkomen dat deze te groot worden en daarmee zon wegnemen en overlast voor buren veroorzaken. Tuinen met veel (te) hoge bomen en struiken verkopen ook moeilijker.

Vanaf april kunt u de heg weer snoeien zodat deze voldoet aan de maximale afmetingen van 80 cm hoogte en 40 cm breedte. Dit geldt voor alle heggen m.u.v. de heg tussen de huisjes en achter het tuinhuis. Dit altijd in overleg met de buren. De max. hoogte tussen en achter het tuinhuis is 180 cm. Voor advies kunt u altijd terecht bij de tuincommissie.

Leden van de tuincommissie.
Aan de winkel zijde zijn dit: Nelleke Vink, tuin G 108, Pieter Bakker tuin G 097.
Aan de kantine zijde: Willem Apeldoorn, tuin G 061 en Joop Oevering, G 055.

Afsluiten water
In november zal het water weer worden afgesloten voor de winter.
We wachten hier mee tot het kouder wordt, op die manier kunt u nog profiteren van de laatste mooie dagen.
U moet zelf de kraan in de meterput op uw tuin afsluiten en de leidingen leeg laten lopen om bevriezing te voorkomen. Vergeet u niet het aftapkraantje weer te sluiten.