Nieuwsbrief nr. 06-2019

Beste leden,

Als eerste willen wij onze nieuwe tuinders verwelkomen:
Op tuin G 137 verwelkomen wij de fam. M. Alderliefste.
Op tuin G 033 de fam. M. Sweijen.
Op tuin G 107 mevr. L. van den Berg.
Wij wensen hen veel tuinplezier.

Vooruitblik 2020
Nu het jaar op zijn einde loopt maken wij ons als tuinders alweer op voor 2020. Menigeen maakt al plannen en kijkt uit naar het moment dat de eerste zaadjes de grond in kunnen. Overigens kunnen tot het eind van deze maand de bestellijsten van de firma Garant nog worden ingeleverd. In de kantine liggen nog catalogi van deze firma. Ook als vereniging zijn wij al plannen aan het maken o.a. het wijzigen van de toiletten zodat er ook een aangepast toilet is en het vervangen van een dode haag.

Biezenplan.
Als vereniging hebben wij ook te maken gehad met onverwachte zaken zoals de herziening van het Biezenplan en het afgraven van de singel achter de speeltuin. Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief hebben wij van de gemeente nog geen reactie gehad op onze ingediende zienswijzen. De verwachting was dat het Biezenplan in december afgerond kon worden maar zolang er nog procedures lopen kan er geen definitief besluit genomen worden.

Verhuizen.
Gaat u binnenkort verhuizen of bent u recent verhuisd vergeet dan niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat. De Tuinliefhebber kan dan ook naar uw nieuwe adres gestuurd worden. Ook bij wijziging van telefoonnummer of email adres horen wij dit graag.

Nieuwjaarsreceptie.
Zondag 5 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie, in de Vitaminebron, van 16.00-18.00 uur.

Algemene ledenvergadering.
Donderdag 19 maart houden wij de Algemene ledenvergadering aanvang 20.00 uur. Plaats: de Vitaminebron. Op deze vergadering zullen we o.a. voorstellen doen tot wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Ook willen wij als bestuur met u van gedachten wisselen over het handhaven van de regels van onze vereniging.

Activiteiten.
Ook in 2020 organiseert de activiteitencommissie weer diverse leuke activiteiten. O.a. een workshop Thais koken op 24 oktober, een lezing op 10 september, workshop zelf bierbrouwen op 6 maart en nog veel meer. Nadere info volgt in 2020.

Hekken
Al diverse keren hebben wij onze leden gevraagd om aan de kant van de winkel beide hekken te openen. Dit blijkt voor velen te veel werk. Helaas is nu duidelijk geworden waarom wij dit vragen. Het hek is nu zodanig beschadigd door een onzachte aanraking met een auto dat het niet meer op slot kan. De betreffende automobilist heeft zich overigens keurig bij het bestuur gemeld, zodat de schade verholpen kan worden.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond 2020!