Nieuwsbrief nr. 03-2020

Beste leden,
Nieuwe tuinders.
Op tuin G 030 verwelkomen wij mevrouw en dhr. P. Meinema.
Op tuin G 125 verwelkomen wij de heer en mevrouw A. Dekker.

Coronamaatregelen
Gelukkig is er inmiddels weer veel meer mogelijk en is de regel omtrent het ontvangen van bezoek op de tuin dus niet meer nodig. Wel moet u zich natuurlijk aan de richtlijnen houden, maar dat is bij iedereen bekend.

De laatste twee weken hebben wij al meerdere klachten gehad over geluidsoverlast van groepjes (vooral) jongeren. Harde muziek en jongeren die met flesjes bier in de hand naar het toilet in de kantine gaan. Voor alle duidelijkheid iedereen wil van zijn tuin genieten en muziek mag niet buiten de eigen tuin hoorbaar zijn. De tuin is geen feestgelegenheid.

Kantine
Zoals het er nu naar uitziet zal de kantine per 1 juli weer opengaan.
Wij zullen hierin de richtlijnen die de overheid stelt overnemen om uw en de veiligheid van de kantine medewerkers zo goed mogelijk te borgen.

Singel.
In juli zal de singel gemaaid worden tijdens algemeen werk. Mocht u in de singel bijvoorbeeld een bloemenmengsel voor insecten of vlinders hebben gestrooid, laat het dan even weten aan het bestuur.

Heggen.
Inmiddels zien wij dat velen van u de heg al op de juiste hoogte en breedte gebracht hebben.
Chapeau!
Zoals bekend horen alle heggen op 80 cm hoog en 40 cm breedte geknipt te zijn. (Deze regel geldt ook voor het Kweekershof). M.u.v. de heg, op het gedeelte, tussen en achter de huisjes, deze mogen in overleg met de aangrenzende buren, max 180 cm hoog en 40 cm breed zijn. Dus niet tussen of achter een kas. Wij attenderen u erop dat u de heg voor half juli op de juiste hoogte en breedte dient te hebben. De tuincommissie meet de hoogte vanaf de opsluitband van het pad. Het terugsnoeien van de tussenheg kan natuurlijk ook het beste gebeuren in overleg met de buren. Mocht u er samen niet uitkomen en advies willen dan kunt u altijd terecht bij de tuincommissie of het bestuur.
Leden met een tuin grenzend aan de heg langs het Groenelaantje moeten zorgen dat deze heg niet hoger wordt dan circa 2 meter.
Verder dient u het onkruid, denk aan heermoes, zevenblad e.d., tussen en in de heg te verwijderen en ook de loten van diverse bomen. Het strookje tussen de heg en het pad moet ook onkruidvrij gehouden worden. U mag hier wel bodembedekkers of stinsenplanten in zetten.
De helft van het pad dient u ook vrij te houden van onkruid tussen de tegels.

Fietsen parkeren op het pad.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd geen fietsen op het pad te parkeren. Helaas komt het nog veelvuldig voor dat er veel fietsen op de paden staan. Graag uw medewerking hierin om te zorgen dat eenieder voldoende ruimte heeft om elkaar te passeren op de paden, 1.5 meter afstand. Ook de wimpie en leden met rollator kunnen er slecht door als er fietsen op het pad staan. U kunt de fiets op uw tuin zetten of strak tegen de heg aan.

Regels omtrent verkoop van uw tuin/tuinhuis.
Op het moment dat de kandidaat voor uw tuin de maximale taxatie/vraagprijs van uw tuinhuis wil bieden gaat de tuin naar deze kandidaat.
Mocht u niet overeenkomen wat de overname van roerende goederen betreft dan zijn er 2 mogelijkheden:
-U verwijdert de betreffende goederen en de tuin wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
-U wilt de goederen niet verwijderen en dan gaat de verkoop niet door maar dient u de tuin zelf nog 1 jaar aan te houden en bij te houden.
Daarna kan de tuin, na een nieuwe taxatie, weer aangeboden worden aan de wachtlijst leden.
Op het moment dat een kandidaat-koper niet de max. taxatie/vraagprijs voor uw tuin wil bieden kan de 2e kandidaat opgeroepen worden.
Bezichtigen aangeboden tuinen.
Het is niet de bedoeling dat kandidaat leden de aangeboden tuin op gaan om deze verder te bekijken. U kunt uw belangstelling aangeven bij de secretaris.
Deze kan na overleg met de eigenaar zorgen voor een kijk moment.
Overigens krijgt u hier ook ruim de gelegenheid voor als u in aanmerking komt voor een tuin.

Bestemmingsplan De Biezen
Op 28 mei heeft de gemeenteraad van Velsen het deelbestemmingsplan Volkstuinen aangenomen.
De gemeente heeft de normen verruimd hetgeen betekent dat huisjes groter dan 16 m2 (oude regel van de gemeente) mogen zijn en dat onze regel (max. 24 m2 buitenmaats) binnen deze norm valt.
Verder zijn luifels tot max. 2 meter ook goedgekeurd.
Het bestuur hoopt binnenkort meer informatie van de gemeente te ontvangen m.b.t. de uitvoering en handhaving van het bestemmingsplan.

Open vuur
Het verbranden van (tuin)afval op de volkstuin is niet toegestaan.

Eikenprocessierups
Het is mogelijk dat in de eikenbomen rond ons complex nesten van de eikenprocessierups zitten. Mocht u dit zien, dan graag een telefoontje naar het bestuur. Niet zelf gaan verwijderen aangezien dit juist veel overlast veroorzaakt.

Het bestuur.