Nieuwsbrief nr. 01-2018

Beste leden,

Het eerste algemeen werk start op zaterdag 3 maart. Voor alle duidelijkheid wijst het bestuur u er op dat het ook mogelijk is om een aantal keer een kantine dienst te draaien i.p.v. algemeen werk. Er is nog steeds behoefte aan kantine medewerkers. 

Op zaterdag 7 april kunt u weer takken aanleveren. Dit op de parkeerplaats bij de winkel.
U wordt verzocht geen boomstammen, stronken en andere zaken dan snoeiafval/takken aan te leveren. 

De aardappelen worden dit jaar gezet in het B-vak. 

In het weekend van 3 maart wordt, mits het niet streng vriest, het water er weer opgezet.
Controleer tijdig uw aftapkraan!

Leden die in aanmerking komen om wegens leeftijd ( 75 jaar) vrijgesteld te worden van algemeen werk dienen dit door te geven aan het secretariaat. U kunt hiermee voorkomen dat er een boete van € 15,- per keer opgelegd wordt. 

Wij hopen dat het niet nodig zal zijn maar om het voor de hulpdiensten makkelijker te maken snel op de juiste plaats te zijn worden er borden geplaatst bij de toegangshekken waarop Winkel en Kantine vermeld staat. Bij een melding via 112 kunt u dan aangeven of het de Winkel- of Kantinezijde betreft.  Ook is het belangrijk dat er iemand naar het hek gaat om de hulpdienst op te vangen en direct naar de juiste plek te leiden. 

Afgelopen maand hebben 16 leden van onze vereniging de reanimatiecursus gevolgd in onze kantine. Zij kunnen in noodgevallen assisteren. Een aantal van hen zal ook de app van “ Hartveilig wonen “ op hun telefoon zetten. Zij krijgen dan bij een melding bij 112 een oproep via de telefoon om te helpen. De AED wordt vanaf begin maart, mits het niet vriest, weer in het kastje onder het afdak bij het publicatiebord gehangen. (Kantine zijde).

Verder willen wij u vragen geen glasresten in de prullenbakken te doen, dit levert gevaarlijke situaties op bij het verwisselen van de vuilniszak. Ook is het niet toegestaan om privé-afval van de tuin in de vuilnisbakken achter de kantine te gooien. Deze zijn alleen voor kantineafval bedoeld.

Wij verzoeken ook om bij vertrek ’s avonds het hek te sluiten als u denkt als de laatste te zijn. Ook de deur van de kantine moet ten allen tijde na toiletbezoek op slot worden gedaan.

Het bestuur.