Aangeboden tuinen

Aangeboden tuin op ons complex aan het ‘’Groenelaantje’’

Per 1 oktober aangeboden, tuin met tuinhuis G 082 kosten € 950.-- overnamekosten € 750.--
De overname bestaat uit: Een kas, aggregaat, elektrische heggenschaar, grasmaaiers en tuinhuisinventaris.
De tuinhuur bedraagt ongeveer € 350,-- incl. bijkomende kosten en verzekering, exclusief de kosten
voor het waterverbruik en OZB. Taxatiekosten koper €22,50.
Eenmalige wordt een bedrag van € 275,- als borg in rekening gebracht. Men is niet tot overname verplicht.

U kunt reageren tot 8 september.


Uw schriftelijke reactie kunt u zenden aan:

Mevr. C. Mazurel,
Kerkenmaaijerskamp 20, 1991BW,Velserbroek
Tel. 023-5373961
E. mail: secretarisvtvijmond@xs4all.nl

NB: Na bovengenoemde datum start de toewijzingsprocedure en wordt u telefonisch benaderd voor een afspraak.
Bij meerdere reacties zal de tuin worden toegewezen aan de hoogst geplaatste op de leden of wachtlijst (datum aanvang lidmaatschap).

Mevr. C. Mazurel secretaris.