Aangeboden tuinenTuin met tuinhuis G018

kosten € 4500,- 
Overnamekosten €600.-

Ter overname wordt o.a. aangeboden Kruiwagen, Diverse tuingereedschappen
Aggregaat, Koelkast, divers tuinmeubilair, bureau, bankstel en 2 kastjes.

De tuinhuur bedraagt ca. € 350,- 
Dit is excl. bijkomende kosten zoals waterverbruik en OZB. 

Taxatiekosten koper €22,50. 
Eenmalige wordt een bedrag van € 275,- als borg in rekening gebracht.

Men is niet tot overname verplicht. 
Schriftelijk reageren kan tot 11 december.

Voor alle aangeboden tuinen kunt u uw schriftelijke reactie zenden aan:

Mevrouw C. Mazurel,
Kerkenmaaijerskamp 20, 1991BW,Velserbroek 

Tel. 023-5373961 

E. mail: secretarisvtvijmond@xs4all.nl

Na bovengenoemde sluitingsdatum start de toewijzingsprocedure en wordt u telefonisch benaderd voor een afspraak.
Bij meerdere reacties zal de tuin worden toegewezen aan de hoogst geplaatste op de leden of wachtlijst (datum aanvang lidmaatschap).

 
Mevr. C. Mazurel secretaris.