Privacy wetgeving

In het kader van de nieuwe privacywetgeving heeft het bestuur ook gekeken naar de noodzakelijke aanpassingen op dit gebied binnen de vereniging. Onze vereniging heeft in de administratie alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de vereniging goed te kunnen runnen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

De administratie van de vereniging staat op twee laptops bij de secretaris en penningmeester. Beide computers zijn met een wachtwoord beveiligd. Daarnaast heeft de voorzitter een ledenlijst, eveneens beveiligd met een wachtwoord.  Verder wordt bij het verzenden van e-mailberichten altijd gebruikt gemaakt van de optie bcc, waardoor de e-mailadressen van andere leden niet zichtbaar zijn.

Op de website staan alleen de namen en telefoonnummers van de bestuursleden en u kunt hier de wachtlijst inzien. Op de wachtlijst staan de naam van het lid en de datum van inschrijving. Dit is noodzakelijk voor een eerlijke uitgifte van vrijgekomen tuinen.

Het bestuur