Nieuwsbrief nr. 02-2018

Beste leden,
Het voorjaar is eindelijk aangebroken en velen van ons zijn al weer flink aan het werk, daarom nog een paar mededelingen:

Voor het bouwen, verbouwen, vernieuwen van onderdelen van uw tuinhuis en het plaatsen van een kas dient u een aanvraag in te dienen bij de bouwcommissie. Dit gaat via het secretariaat.

Strook tussen het pad en de heg dient u vrij te houden van onkruid, toegestaan zijn stinsenplanten of bodembedekkers van max. 20cm hoogte. Overige bedekking is niet toegestaan. De paden dienen ook vrij gehouden te worden van onkruid en mos.

Bij het gebruik van de wimpie graag schoon achterlaten en bij gebreken dit doorgeven aan het secretariaat.

Geen snoei of ander afval achterlaten op de parkeerplaats, in de speeltuin of achter het hek bij het gashok en de speeltuin.

De publicatieborden zijn geschilderd en voorzien van nieuwe ‘ramen’, deze borden zijn bedoeld voor mededelingen van het bestuur of één van de commissies. Leden kunnen voor vraag en aanbod gebruik maken van het prikbord in de garderobe van de kantine.

Het bestuur vergadert in 2018 op 14 mei, 11 juni, 9 juli, 10 sept, 8 okt, 12 nov en 10 dec. Wij starten om 19.00 uur in de Vitaminebron.

Deze vergaderingen zijn openbaar voor zover niet over personen wordt gesproken. Om de bereikbaarheid van het bestuur te vergroten is er tijdens algemeen werk altijd een bestuurslid aanwezig voor uw vragen. De nieuwe voorzitter, Martin Leewens, kunt u ook tijdens zijn kantinediensten benaderen voor vragen en opmerkingen. In het mededelingenkastjes kunt u de data en tijden vinden. Voor dringende zaken is hij bereikbaar op 06-53506671. U kunt niet altijd direct een antwoord krijgen, voor veel zaken is overleg nodig in het bestuur.

Om een zo groot mogelijke inzetbaarheid van de AED te bereiken, voor ons gebied, worden leden die kunnen reanimeren verzocht zich aan te  melden via de AED-app. De postcode van de tuin is 2071 KT.

Op vrijdag 7 april heeft de heer Simon Kranenburg een, door de vereniging georganiseerde, lezing verzorgd over biologisch/dynamisch moes-tuinieren. De lezing werd ondersteund door een PowerPoint presentatie met heel veel foto’s van zijn tuin. In deze moestuin lezing werden de meest gangbare aspecten van deze manier van tuinieren belicht, evenals het gebruik van de Dynamische en fenologische kalender. Het bewerken (of juist niet) en onderhouden van de tuin/aarde liep als een rode draad door de gehele avond, onder het motto “Voed de aarde, dan voedt de aarde jou”. Het was een zeer interessante avond waarbij ook ruimte was om vragen te stellen. 

De heer Kranenburg biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van een cursus, twee avonden theorie en een dagdeel praktijk, in zijn moestuin. 

Het naslagwerk van deze avond komt binnenkort op de website.

In de garderobe komt een mini boekenkastje te staan, u kunt deze (tuin) boeken gratis lenen.

Wel vragen wij u de boeken weer terug te zetten als u ze gelezen hebt.

Wij wensen u veel tuin plezier toe!