Nieuwsbrief 03-2017

Beste leden,

Op zaterdag 4 november wordt het water afgesloten, ook worden de watermeters door het bestuur opgenomen, graag uw put vrijmaken van kranten e.d.! Zorg ervoor dat uw meter tijdig beschermd is tegen vorst, de kosten voor het vervangen zijn voor eigen rekening.

Vanaf 1 november hangt de AED in de garderobe van de Vitaminebron, naast de ingang van de kantine.

In de speeltuin is het nodige vervangen, in het voorjaar wordt de zandbak nog voorzien van nieuw zand tevens komt er een net op tegen de katten.

In het voorjaar van 2018 wordt er weer een takkendag gehouden, nadere informatie volgt.

Vanaf 1 -1-2018 worden leden die in aanmerking menen te komen voor vrijstelling van algemeen werk, denk aan leeftijd, bijzondere omstandigheden, verzocht dit door te geven aan het bestuur. De leeftijden van onze leden zijn, op een klein aantal na, niet bekend bij het bestuur. Indien u dit verzuimt wordt u volgend jaar verwacht bij het algemeen werk.

Verder vragen wij uw aandacht voor de toegangshekken. Als u het hek/de hekken opent zet deze dan vast in de daarvoor bestemde ‘gootjes’. Het is voor uw medetuinder erg vervelend als het hek ‘dicht waait’ als je het park op komt rijden. Nu de dagen weer korter worden is het belangrijk de hekken bij het verlaten van het park in de middag te sluiten ook al staat er nog een fiets of auto, soms blijven deze namelijk een nachtje staan.

Elke tuinder beschikt over een sleutel, het is dus wel van belang deze bij u te hebben. ( ook voor toegang tot de AED)
Om het ongenode gasten in de stille en donkere wintermaanden niet te makkelijk te maken vragen wij u om materialen zoals ladders, trappen, kruiwagen uit het zicht te leggen of op te bergen.

Op zondag 7 januari houdt het bestuur van VtV IJmond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 15.00-17.00 uur in de Vitaminebron. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Het eerste algemeen werk van 2018 is op zaterdag 3 maart 2018 van 10.00-12.00 uur.

Het bestuur.