Winkel

Openingstijden:
Woensdag: 13:30 - 15:30
Zaterdag:    10:00 - 12:00

Meststoffen in de winkel
Weet u dat wij in onze tuinwinkel diverse uitgebreide meststoffen verkopen o.a.:
Organische en Anorganische meststoffen.

Organische meststoffen zijn o a: 
Dierlijke mest, Groenbemesting (klaver, winterrogge en phacelium) Vinassekali, Bloedmeel, Beendermeel, 
Mearlpoeder, Landbouw- en Lavameel.

Anorganische meststoffen zijn o a: 
N.P.K.-kunstmeststoffen, Patentkali en Kieseriet.

Hieronder wat informatie over organische meststoffen, waarvoor en wanneer te gebruiken.

Favoriet 
Een samengestelde organische mestkorrel. Bevat dierlijke en korrels plantaardige reststoffen.
De hoofdingrediënten zijn: Bloed- en Beendermeel, Koe- en Kippenmest. Kan het gehele jaar door gebruikt worden.
Is tevens een aanvulling voor verrijking van de composthoop. Dosering: 1-2 kg per 10 mtr2

Koemest dierlijke mest
Te bestellen in de nazomer en te verwerken in het vroege voorjaar.

Koemest 
Een samengestelde stalmest korrel met diverse natuurlijke korrels sporenelementen en dierlijke reststoffen.

Koemest Gedroogde koemest
Meer geschikt voor de siertuin, bestaand aarde aardbeienveld en evt. bijmesting in de kas/ platte bak.

Bio-mest 
Een korrel, uitsluitend samengesteld uit natuurlijk elementen.

Beender 5% Stikstof, 16% Fosfor
Een meststof die de knopzetting en meel de wortelontwikkeling van bloeiende planten bevordert.
Dosering: 50 gr. per mtr.2

Bentoniet Klei in poedervorm
Maakt zandgrond homogener en maakt dat het water vast houdt. 
Een meststof voor planten die geteeld worden op klei.
Dosering: 1 kg per 10 mtr.2

Bloed 13% stikstof
Zorgt ervoor dat stikstoftekort in de bodem snel meel aangevuld wordt. 
Meststof voor groente- fruit- en siergewassen.
Dosering: 50 gr per mtr.2

Landbouw kalk
Verbetert de bodemstructuur en zorgt voor een optimale bouw PH- waarde. 
Gaat verzuring tegen, geschikt als verbrandings-kalk middel bij het maken van compost. 
Gebruik: bij voorkeur in het najaar of voorjaar, nooit gebruiken i.c.m. stalmest.
Dosering: 1-5 kg per 10mtr.2

Lava meel 
Is rijk aan mineralen en sporenelementen. 
Magnesium 6 tot 11%, Silicium 40 tot 50%. 
Tevens een biologisch bestrijdingsmiddel tegen luis en witte vlieg. 
E.e.a. wordt verwerkt d.m.v. een verstuiver. 
Bestrijdt ook, wanneer het in de grond verwerkt wordt, Herenmoes (kattenstaart)

Mearl poeder
Een grondverbeteringsmiddel en verhoogt het bemestings rendement. 
Voorkomt verzuring en ook een bestrijdingsmiddel tegen slakken. 
Niet verstuifbaar maar besprenkelen met stoffer. 
Voor de wijnmakers onder ons, Mearlpoeder en Bentoniet zijn zeer goed te gebruiken bij het klaren van wijn.

Vinasse kali
Zie patentkali, echter een natuurlijke meststof. 
Aanvullende meststof na de bloei van bol- en knolgewassen. 
Specifiek gebruik voor fruitteelt.

Vivikali Kalium
Rijke bemesting voor continue werking. 
Onmisbaar voor teelt van vrucht- wortel- en knolgewassen. 
Geeft een hogere opbrengst.

Hieronder vindt u wat informatie over anorganische meststoffen, Waarvoor en 
wanneer te gebruiken.

Kieseriet 
Bevat magnesium en is geschikt voor alle gewassen. 
Wordt gebruikt wanneer er sprake is van een te licht groen blad. 
Wordt ook gebruikt bij aardappelen tegen het blauw worden.

Patent kali
Beschermt, bij overmatige regenval, alle knolgewassen tegen rottingsverschijnselen. 
Voorkomt tevens uitdroging.

Stikstof mest
Geschikt voor extra bemesting bij stikstoftekorten. 
Gebruik bij voorkeur tussen maart en juni.

N P K 12-10-18
12% N(stikstof) 10% Fosfor en 18% Kalium. 
Meststof voor gazons, siertuin en groentetuin. 
Toepasbaar in het voorjaar bij regenachtig weer.
Dosering: 1 kg per 25 mtr.2

N P K 7-14-18
Deze meststof bevat een laag stikstofgehalte en een hoog kaliumgehalte wat weer goed is voor fruitbomen. 
Strooien na de bloei. 
Deze meststof is zeer geschikt voor het planten van aardbeien stekken.
Dosering: voor aardappelen 1 kg per 25 mtr.2 voor aardbeien 1 kg per 10 mtr.2

Uiteraard zijn er veel meer meststoffen voor allerlei gewassen. 
Bovengenoemde meststoffen zijn bij ons op voorraad. Mocht er door u 
een andere meststof gewenst zijn dan kunnen wij dat voor u bestellen. 
Goede buren of slechte buren ?

In de moestuin kweken we verschillende soorten gewassen, op deze manier kunnen planten elkaar versterken en positief beïnvloeden en ziekten
verminderen. Maar dat is niet altijd zo het kan ook juist slecht uitpakken, sommige planten stoten door middel van geur insecten af die voor hun
buren belangrijk zijn of geven verkeerde stoffen door via de wortels. Hierdoor zal de ene plant een betere buur zijn dan de ander. 
Als u hier rekening mee houd dan heeft u meer kans op een goede oogst. 

In dit overzicht ziet u wat de goede en slechte buren zijn.