OP DIT MOMENT IS ER EEN LEDENSTOP

Verdere informatie over lid worden hieronder

Lid worden

Een geïnteresseerde voor een tuin meldt zich per e-mail aan bij het secretariaat.
Na aanmelding ontvangt de geïnteresseerde een uitnodiging voor het bijwonen van een informatieavond. Deze
avonden worden met regelmaat georganiseerd.
Op deze avond wordt een toelichting gegeven wat het houden van een tuin aan werkzaamheden met zich
meebrengt en wordt algemene informatie over de vereniging verstrekt.
Na deze informatieavond bepaalt u of u lid wil worden. U ontvangt op de informatieavond een
inschrijfformulier.
Om lid te worden moet dit inschrijfformulier binnen 14 dagen na de informatieavond volledig ingevuld naar de
secretaris worden gezonden en moet de contributie van € 33,50 (tarief 2024) aan de vereniging worden
overgemaakt.
Pas na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en de contributie wordt de inschrijving definitief
en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Datum van inschrijving is de datum van aanmelding mits geïnteresseerde
aan de termijn van inlevering van inschrijfformulier en betaling van 14 dagen heeft voldaan. Bij latere
inlevering/ betaling is de betaaldatum inschrijfdatum.
Bij meerdere geïnteresseerden voor een tuin gaat de hoogstgeplaatste (oudste inschrijfdatum) op de wachtlijst
voor.

- Aanmelden voor de informatieavond kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar de secretaris -

Tarieven contributie, tuinhuur, borg, lidmaatschap AVVN (tarief 2024):
– Wachtlijstleden contributie incl. lidmaatschap AVVN € 33,50 per jaar
– Leden met een tuin contributie incl. lidmaatschap AVVN € 93,50 per jaar
– Tuinhuur (afhankelijk van de oppervlakte van de tuin) € 0,75 m2 per jaar
– Borg (alleen voor leden met een tuin) € 275,00 eenmalig

Bovenstaande tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.
Naast bovenstaande bedragen wordt er door de Gemeente Velsen OZB geheven, u ontvangt hier een
factuur van BSGR voor. 

Daarnaast dient u rekening te houden met de kosten van het eigen
waterverbruik en eventuele verzekering van het tuinhuis en de kas.

Tuinen die vrijkomen worden gepubliceerd op deze website. 
De wachtlijstleden worden tevens per e-mail op de hoogte gebracht mits hun e-mail adres bekend is bij de secretaris. 

Alleen wachtlijstleden en leden die zich aangemeld hebben voor tuinruil komen in aanmerking voor een vrijgekomen tuin.

Het tuincomplex bestaat uit:
– G-tuinen Groenelaantje, Santpoort-Noord 144 tuinen
– K-tuinen Kweekershof, Biezenweg Santpoort-Noord 18 tuinen
– V-tuinen Torenstraat, Velsen-Zuid 10 tuinen

K en V zijn alleen nuts tuinen, op deze tuinen mogen geen huisjes geplaatst worden.
Bij vrijgekomen tuinen met een tuinhuis en kas moeten het tuinhuis en kas worden overgenomen van
de vorige eigenaar. De waarde van het tuinhuis en de kas wordt bepaald middels een taxatie door de
bouwcommissie van VTV IJmond.
De maximale waarde van een tuinhuis is in de Algemene ledenvergadering bepaald op € 10.910,-
(bedrag 2023), dit is exclusief de kas.