Lid worden

Algemene bepalingen:
Het aanmelden geschiedt d.m.v. een email naar de secretaris, deze vindt u hier. Een inschrijfformulier vindt u hier.
Het formulier is alleen via een PC of laptop te openen. Met een telefoon of tablet dient u het formulier eerst te downloaden.
De inschrijving vindt plaats, na betaling van het inschrijfgeld € 30,90 en een kennismakingsgesprek. De datum inschrijving, is de datum van ontvangst van het inschrijfgeld.  Toegelaten kandidaten worden door het bestuur op een wachtlijst geplaatst. De volgorde van inschrijving bepaalt het oproepen voor vrijgekomen tuinen. De jaarlijkse contributie bedraagt:
  • Wachtlijstleden € 30,90 per jaar.
  • Leden met een tuin betalen € 89,90 per jaar.
  • Tuinhuur is afhankelijk van het oppervlak van de tuin.
  • Eenmalig wordt een bedrag van € 275, – als borg in rekening gebracht.
  • Prijzen zijn afhankelijk van index verhogingen.

Daarnaast wordt er door de Gemeente Velsen O.Z.B. geheven en dient men rekening te houden met de kosten van het eigen waterverbruik en een opstalverzekering van het tuinhuis.

Tuinen die vrijkomen worden bekend gemaakt op deze website, kandidaat-leden dienen hier zelf op te reageren. Wachtlijstleden worden ook per email op de hoogte gebracht indien het e-mail adres bekend is bij de secretaris. 

De max. waarde van een tuin met opstal is in de Algemene ledenvergadering bepaald op € 8.950,-

Het tuincomplex bestaat uit:
G-tuinen Groenelaantje 144 stuks,
K-tuinen Kweekershof 17 stuks
V-tuinen 10 stuks Velsen-zuid [ K en V alleen nuts tuinen]