Contact informatie

VOLKSTUINDERSVERENIGING IJMOND – V.T.V. IJmond
Opgericht 19 december 1959 te IJmuiden
Koninklijk goedgekeurd d.d. 16 december 1969
Groenelaantje 7
2071 KT Santpoort-Noord
Bankrekeningnummer: NL37 ABNA 0844 3424 08

TELEFOONNUMMERS:
Voorzitter Martin Leewens 06-53506671
Secretaris Corry Mazurel 023-5373961 / 06-10798861
Penningmeester Mieke Groeneveld 023-5371127 na 18:00 uur

WEBSITE EN E-MAILADRESSEN
www.vtvijmond.nl
voorzitter@vtvijmond.nl
penningmeester@vtvijmond.nl
secretaris@vtvijmond.nl