Nieuwsbrief nr. 01-2020

Nieuwe tuinders
Wij verwelkomen op tuin G 075 dhr. M. Leewens.
Op tuin G 033 fam. M. Sweijen.
Op tuin G 062 fam. D. Bervoets.

Algemeen werk
Op zaterdag 7 maart is het algemeen werk weer begonnen. Op de eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur in de periode maart t/m november dient u 7x aanwezig te zijn. Voor aanvang aftekenen in de kantine.

Takkendag
Op vrijdag 3 april van 14.00-17.00 uur en op zaterdag 4 april van 09.30-12.00 uur kunt u weer takken aanleveren. Dit op de parkeerplaats bij de winkel.
U wordt verzocht geen boomstammen, stronken en andere zaken dan snoeiafval/takken aan te leveren.

Aardappel vak 2020
De aardappelen worden dit jaar gezet in het A-vak.
AED. Vanaf heden hangt de AED weer buiten, in het kastje onder het afdak/fietsenstalling bij de kantine.

Water
Het water is deze winter niet afgesloten geweest, controleer uw meterstanden regelmatig, i.v.m. evt. lekkage.

Gasslang
Nu het tuin seizoen weer begint is het belangrijk om uw gasslang en drukregelaar (regelmatig) te controleren. De slang mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben. De gasslang dient elke 5 jaar te worden vervangen, bewaar de aankoop bon voor de verzekering. Zorg voor tijdige vervanging om ongelukken te voorkomen. Slangen zijn te koop in de winkel.

Vrijstelling algemeen werk
Leden die in aanmerking komen om wegens leeftijd (75 jaar) of gezondheidsproblemen vrijgesteld te worden van algemeen werk dienen dit door te geven aan het secretariaat. U kunt hiermee voorkomen dat er een boete van € 15,- per keer opgelegd wordt.

Adres, email en/of telefoonnummer wijziging
Uw wordt verzocht wijzigingen van woon- en emailadres en/of telefoonnummer door te geven aan het secretariaat.
Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken in geval van calamiteiten. Ook om de Tuinliefhebber (AVVN-blad) te blijven ontvangen. Mocht u de Tuinliefhebber onlangs niet hebben ontvangen, meldt dit dan bij het secretariaat. De Tuinliefhebber verschijnt 4x per jaar.

Honden aan de lijn
Sinds enige tijd is er met regelmaat overlast van hondenpoep op de paden en soms zelfs tuinen. Zelfs in de kantine is tegen stoelpoten geplast en lag een hondendrol. U dient uw hond op de paden, parkeerplaatsen en ook in de kantine aan de lijn te houden. Uitlaten kunt u buiten het park.

Tuinhuis en kas verzekering
Bij schade moet u contact opnemen met de voorzitter. De complete verzekeringsvoorwaarden worden binnenkort op de website geplaatst.

Rookverbod
Vanaf 1 april geldt er een rookverbod in de gehele kantine dus ook in de serre.
U heeft hier onlangs ook over kunnen lezen in de IJmuider Courant. Vanaf die datum wordt er landelijk gehandhaafd.

Toiletten
Met dank aan een aantal vrijwilligers zijn de damestoiletten in een nieuw jasje gestoken en tevens is 1 damestoilet rolstoel toegankelijk gemaakt. Op termijn worden de vloeren voorzien van een siergrind afwerking. Dit is afhankelijk van het moment dat de vloer droog genoeg is. Volgend jaar zullen de herentoiletten een update krijgen en wordt ook de hal voorzien van een siergrind vloer.

Kantineaanbieding
Vanaf mei zijn er in de kantine maandaanbiedingen. De eerste voordeelaanbieding voor de weekenden in mei is: 2 patat + 2 snacks voor slechts 5 euro.

Midzomerfeest
Ook dit jaar wordt er weer een midzomerfeest georganiseerd door enkele kantinemedewerkers. Zet u de datum alvast in uw agenda: zaterdag 20 juni!!

Algemene ledenvergadering
Nog even ter herinnering: donderdag 19 maart Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in de kantine. Toegang alleen voor leden, ereleden en donateurs. Alleen leden hebben stemrecht. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een ander lid machtigen om voor u te stemmen. Machtigingen moeten voor aanvang van de vergadering aan de secretaris worden overhandigd.