Nieuwsbrief nr. 05-2020

Biologische zaden
Van diverse leden hebben we de vraag gehad of er in de winkel ook biologische zaden verkocht kunnen worden. De beheerder van de winkel heeft dit onderzocht en heeft tot op heden contacten met De Bolster. De voorwaarden/regeling/ korting van de “Bolster” zijn praktisch gelijk aan die van “Garantzaden”.

Over alle regels met betrekking tot het bestellen van biologische zaden bij de “Bolster ” zult u op korte termijn geïnformeerd worden via de winkel en/ of het bestuur. Verder komt er een display met de meest gangbare biologische zaden in de winkel te staan voor verkoop gedurende het seizoen.  Overigens heeft de winkel sinds kort ook biologische aarde.

Bestemmingsplan Volkstuinen in De Biezen
De gemeenteraad van Velsen heeft het deelbestemmingsplan De Biezen aangenomen en over enkele weken gaat dit in. In dit bestemmingsplan staan o.a. nieuwe regels over de afmetingen van huisjes en kassen op ons complex. Hierdoor voldoen vrijwel alle huisjes aan de nieuwe regels van de gemeente.

Enkele oplettende leden is het opgevallen dat de regels van de gemeente zelfs ruimer zijn dan de regels van de vereniging. Bijvoorbeeld de oppervlakte van een huisje mag voor de vereniging 24 m2 zijn, maar de gemeente staat 27,5 m2 toe.
Voor alle duidelijkheid melden wij echter dat voor VTV IJmond de eigen verenigingsregels leidend zijn.

Vossen op het complex
Er lopen regelmatig vossen op ons complex. Tijdens het laatste algemeen werk liep er één achter de kantine en op diverse plaatsen zijn uitwerpselen van de vos gevonden. Op zich is dit geen probleem, maar wij willen u toch even waarschuwen voor het (ongewassen) eten van laaghangende vruchten. (beneden de 70 cm)
De vos sproeit namelijk vaak tegen struiken om zijn territorium af te bakenen en kan op die manier ziektekiemen verspreiden die schadelijk zijn voor de mens (bijvoorbeeld de vossenlintworm).

Heggen
Onze complimenten voor de leden die hun heg inmiddels op orde gemaakt hebben!
Maar hoe teleurstellend is het voor deze ijverige leden, de tuincommissie en het bestuur om te zien dat er toch ruim 70 leden de heg(gen) niet op de juiste hoogte/breedte geknipt hebben. De eerste aanblik op het pad zijn toch de heggen.

Er is ruim gemeten maar er zitten heggen bij die meer dan 1 meter hoog of breed zijn. De juiste maat, ook de heg tussen u en uw buren, is 80 cm hoog en 40 cm breed. De enige uitzondering is de heg tussen en achter het tuinhuis, deze mag 180 cm hoog en 40 cm breed zijn. U heeft meer dan een jaar de tijd gehad om deze klus te klaren. Het feit dat velen van uw medeleden de klus wel geklaard hebben geeft aan dat dit echt mogelijk is. Een veel gehoorde opmerking is dat men er niet door komt met de hegge schaar (veelal op accu). Misschien kunt u een hegge schaar lenen bij een mede tuinder of u zou een hovenier in kunnen huren.

Het bestuur heeft eerder al onderzocht of het mogelijk is de klus eenmalig uit te laten voeren voor de aan het pad grenzende heggen. Helaas is dit financieel niet haalbaar. Men rekent een uur prijs afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden per heg.

Daarom een dringende oproep, knip de heggen op de juiste hoogte en breedte!
Het bestuur staat open voor suggesties hoe de heggen in de toekomst op maat te maken en te houden.

Het bestuur.