Nieuwsbrief nr. 01-2021

Beste leden,

Inmiddels is het jaar 2021 een week oud. Helaas kan het bestuur geen nieuwjaarsreceptie houden en kon de vrijwilligersmiddag, in 2020, niet doorgaan i.v.m. de corona maatregelen. Om die reden willen wij u via deze nieuwsbrief een voorspoedig, gezond en vruchtbaar 2021 toewensen en de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet!  Wij gaan ervan uit dat wij dit jaar weer een vrijwilligersmiddag kunnen organiseren en ook enkele activiteiten.

Winkel.
Veel tuinders zijn al begonnen met de voorbereiding om de tuin zaai klaar te maken en kijken wij uit naar het voorjaar waarin wij kunnen zaaien en wellicht, voor de vroege beginner, kunnen oogsten.
Zaterdag 16 januari kunnen de bestelde Bolster zaden afgehaald worden tussen 10-12 uur. Graag zoveel mogelijk gepast betalen, alleen contant geld. Ook hier gelden de huidige corona maatregelen.
13 Februari gaat de winkel weer open voor het seizoen. (Afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen eventueel in aangepaste vorm voor het afhalen van bestellingen).

Openingstijden woensdag van 14-16 uur, zaterdag van 10-12 uur.

ALV
Nu de eerste vaccinaties hebben plaats gevonden geeft dit goede hoop dat wij mogelijk in april/mei de ALV van 2020 en 2021 kunnen houden. Eventueel in de buitenlucht op de parkeerplaats.
AVVN-congres. Tijdens het laatste, digitale, AVVN-congres gaf Vera Greutink een lezing over de intelligente moestuin. Wij vonden de uitleg en tips van Vera duidelijk en heel nuttig.
Ook gaf Vera diverse tips, bijvoorbeeld hoe kom je van wortel onkruiden af. Door deze onkruiden tijdens de groeiperiode, voorjaar/zomer, af te dekken met bijvoorbeeld karton zullen deze verdwijnen, nu staat een veld met karton niet zo fraai maar door wat gaten te prikken in het karton en er bijv. courgette of pompoen in te zaaien zie je het karton niet meer. Voordeel van karton is o.a. dat het vocht doorlaat maar geen licht. Op de website www.tuinsmakelijk.nl kunt u verdere info vinden. Ook op de website van het AVVN kunt u veel informatie vinden over tuinieren en wetenswaardigheden. www.avvn.nl
Verder heeft het AVVN een naamwijzing ondergaan, zij gaan verder onder de naam: AVVN samen natuurlijk tuinieren. De tuinliefhebber wordt in een nieuw jasje gestoken, de eerste editie komt medio maart uit. Mocht u deze niet ontvangen laat dit dan weten aan het secretariaat.

Modeltuin
Het bestuur is voornemens om de modeltuin op te splitsen in 2 kleine nutstuinen. Naar dergelijke tuinen is veel vraag. Het onderhoud van de modeltuin is wegens gebrek aan vrijwilligers niet langer haalbaar. De bijen zullen wel op ons park blijven. Zij krijgen onderdak op tuin G 019, dhr. Oesterholt.
Dhr. Oesterholt heeft een grote bijdrage geleverd aan het onderhoud van de modeltuin waarvoor wij hem heel hartelijk bedanken.

Hekken sluiten
Het bestuur heeft herhaaldelijk geconstateerd dat de hekken niet dicht en/of op slot zijn. Ook gebeurt het nog regelmatig dat aan de winkelkant slechts één hek openstaat terwijl er wel auto’s geparkeerd staan. Blijkbaar is het nodig dat er eerst nog een tweede aanrijding plaatsvindt. In dat geval zal het bestuur niet meer instemmen met een reparatie, maar eisen dat het beweegbare deel geheel wordt vervangen. Mocht ons complex in de toekomst weer ongewenst bezoek ontvangen dan is het duidelijk dat de gedupeerden hun collega tuinders die te beroerd zijn om de hekken te sluiten heel dankbaar kunnen zijn.
Van u als leden vragen wij dan ook om de hekken op slot te doen als u de tuin verlaat. Dit vooral in de middag/avond. Elke tuinder bezit een sleutel en kan het park verlaten, dus ook al staat er een auto of fiets, doe het hek op slot.

Heggen
In 2019 zijn wij gestart met de oproep aan u de heggen op de hoogte/breedte te brengen zoals afgesproken in ons reglement. Nu wij bijna 2 jaar verder zijn blijkt dat een aantal leden het belang van een eenheid, daarmee het aangezicht van de tuin, niet belangrijk vindt. De controle en handhaving van de hoogte/breedte van de heggen levert veel werk voor het bestuur en de commissie op.
Soms blijkt dat de heggen te dikke takken hebben zodat zwaarder gereedschap nodig is. De vereniging leent dit niet uit, maar u kunt dit wel huren bij diverse aanbieders. Op verzoek van een aantal leden is een hovenier om een offerte gevraagd om het snoeien van de heg aan het pad uit te besteden. Dit zou betekenen dat de voor heg (aan het pad) 2x per jaar aan de voor en bovenkant geknipt wordt en ook het snoeiafval wordt opgeruimd. Snoeien aan de binnenkant is niet mogelijk i.v.m. beplanting welke er te dichtbij staat om zonder schade te snoeien. U begrijp dat hier kosten aan verbonden zijn die deels uit de algemene middelen en deels door de leden gezamenlijk opgebracht moeten worden.
Het idee is om een enquête onder de leden te houden met een aantal voorstellen. Deze enquête kunt u binnenkort verwachten, per email of waar nodig per brief. Wij hopen op een grote respons. De uitkomst van deze enquête zal dan voorgelegd worden op de ALV waarbij gestemd kan worden welk voorstel aangenomen wordt.

Bouw/verbouw van of aanbrengen van bijvoorbeeld zonnepanelen o.i.d. op uw tuinhuis of tuin
Regelmatig komt het voor dat leden niet op de hoogte blijken te zijn dat zij toestemming nodig hebben van het bestuur om bouwkundige aanpassingen, uitbreiding, vernieuwing, wijziging kleur schilderwerk buitenkant of het plaatsen van zonnepanelen op het tuinhuis of op de tuin te doen.
U kunt deze aanvraag indienen bij het secretariaat door het indienen van een tekening/beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
Zonder toestemming kan het zijn dat u e.e.a. af moet breken of verwijderen.

Vrijstelling algemeen werk
Leden die de leeftijd van 75 jaar bereiken kunnen vrijstelling krijgen van algemeen werk.
U kunt dit doorgeven aan het secretariaat.

Algemeen werk
Op zaterdag 6 maart start het algemeen werk weer. Wij starten om 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verzamelen bij de winkel, u kunt hier tekenen voor aanwezigheid. Koffie en thee staan klaar!
Uiteraard is het doorgaan van algemeen werk afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.
Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur.