Nieuwsbrief nr. 02-2021

Beste leden,

Nieuwe tuinders.
Op tuin G 144 verwelkomen wij mevr. R. Wesseling.
Op tuin G 127 verwelkomen wij mevr. M. Captijn.
Wij wensen hen heel veel tuinplezier.

Singel
Voor komende week verwacht men zonnig en droog weer. Velen van u zullen waarschijnlijk weer aan de slag gaan op de tuin. Kortom weer lekker aan het werk.
Voor leden die aan de singel grenzen willen wij vragen hier ook aandacht aan te besteden. Na een recente controle is gebleken dat er uiteenlopende goederen liggen die niet in de singel thuishoren.
O.a. tuinafval, hekken, buizen, stenen etc. Eind april volgt er weer een controle, zorg ervoor dat deze goederen dan weg zijn.
Ook zijn er in de singel, achter diverse tuinen, weer nieuwe struikjes geplant door de vereniging. Er staan stokjes met een rode punt bij ter herkenning zodat ze bij het maaien blijven staan.

Pompoen kweken
Kweekt u ook reuze pompoenen of groente. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor het Nederlands kampioenschap pompoen kweken.
www.canna.nl/nkpompoenkweken

Uitslag enquête heggen.
A. U snoeit zelf de heg aan het pad op een hoogte van 80 cm en een breedte van 40 cm. Dit 2x per jaar in de maanden mei en augustus. In de nieuwsbrief wordt vermeld op welke datum de controle hierop plaats heeft. Bij het niet tijdig snoeien wordt een boete opgelegd van € 50,- per keer.
Het aantal stemmen voor A is 62.
Het aantal stemmen voor B is 32.
D. De heggen tussen de tuinen mogen maximaal 100 cm hoog zijn en de breedte wordt losgelaten (dit gaat van de eigen tuin af). De maximale hoogte hangt samen met de regels van de gemeente die voorschrijven dat afscheidingen maximaal een meter hoog mogen zijn.
Aantal stemmen voor C is 29.
Aantal stemmen voor D is 55.
Betekent dat het bestuur op de ALV 2021 een voorstel zal doen dat gebaseerd is op keuze A en D. U krijgt hierover nog nader bericht. Hierin zullen wij ook ingaan op de vragen en opmerkingen die u op de enquêteformulieren heeft vermeld.

Talud NS
Binnenkort zal ProRail onderhoud (snoei werkzaamheden) uitvoeren aan de strook grond tussen de sloot langs spoorlijn en de aangrenzende volkstuinen. Tuinders die dit betreft krijgen persoonlijk bericht hierover.

Algemeen werk
Het is inmiddels wel duidelijk dat ook het algemeen werk begin april niet door kan gaan. Dit houdt in dat u dit jaar dus geen 7 keer maar 5 keer algemeen werk moet doen. Mocht ook het algemeen werk van mei komen te vervallen, dan zullen wij vrijwilligers vragen voor een aantal snoei- en schoffelwerkzaamheden die op uw eigen moment gedaan kunnen worden. (tellend voor algemeen werk).

Aardappels.

De aardappels komen dit jaar in het B-vak.

Het bestuur.