Nieuwsbrief 05-2021

Beste leden,
Er zijn weer enkele tuinen van eigenaar gewisseld.

Op tuin G 002 verwelkomen wij dhr. H. van der Putten.
Op tuin G 011 verwelkomen wij dhr. K. van Zutphen.
Op tuin G 021 verwelkomen wij mevr. B. Nooij.
Op tuin G 021A verwelkomen wij mevr. R. Marbus.
Op tuin G 106 verwelkomen wij mevr. M. Gouda.
Op tuin V 007 verwelkomen wij mevr. M. van der Pas.
Wij wensen hun veel tuin plezier!

Aanmelden ALV.
De inschrijftermijn voor de aanwezigheid op de ALV 2021 is verstreken. Het maximale aantal leden dat veilig in de zaal past is nog niet bereikt, dus mocht u toch willen komen dan kunt u zich nog tot zaterdag aanmelden. Alleen aangemelde leden kunnen deelnemen aan de vergadering.

Bereikbaarheid bestuur.
Op moment van schrijven van deze nieuwsbrief genieten wij van een prachtige nazomer, echt een kado van moeder natuur. Het maakt het natte koude voorjaar weer een beetje goed. Bestuursleden zijn ook tuinder en ook zij tuinieren graag op de eigen tuin. Daarom vragen wij u, met uitzondering van noodgevallen, bestuursleden niet op de eigen tuin aan te spreken over zaken die de vereniging betreffen. Tijdens algemeen werk zijn er enkele bestuursleden aanwezig om uw vragen, klachten of opmerkingen waar mogelijk direct te beantwoorden. Voor aanvang van de bestuur vergadering mag u ook langskomen. Buiten de eigen tuin mag u ons gerust aanspreken. Ook kunt u mailen of bellen. Onderaan deze brief staan de bereikbaarheid gegevens en de vergaderdata.

Kantine.
We hebben weer kaarters in onze kantine te gast. Bridgeclub Velserbroek tijdelijk op de woensdagavond en UTD op de dinsdagavond. Dit betekent extra inkomsten voor de vereniging.
De kantine wordt, naast algemeen werk, ook schoongehouden door een vaste groep vrijwilligers.
Tijdens deze schoonmaak worden vooral de vloeren en de toiletten onderhouden.
Enkele vrijwilligers hebben na jaren trouwe dienst aangegeven te stoppen, daarom zijn wij op zoek naar leden die 1x per 6 weken de schoonmaakploeg willen versterken op de maandagochtend.
Ook zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers voor de bar, die volgens rooster, 1x in de 4 à 6 weken een dienst willen doen.
Bovengenoemde werkzaamheden tellen als algemeen werk!

Speeltuin.
Voor de speeltuin zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het gras in de speeltuin wil maaien, dit met een benzine maaier en grastrimmer. Ook dit telt als algemeen werk! Verder vragen wij u geen speelgoed, zoals stoeltjes, fietsjes, schepjes etc. in de speeltuin achter te laten of neer te leggen. Regelmatig ligt er plastic of metalen speelgoed dat kapot is en verwondingen kan veroorzaken. Het bestuur zal aangetroffen speelgoed gedurende 14 dagen in het wimpie hok zetten, na deze termijn zal het afgevoerd worden.

75+
Leden die de leeftijd van 75 bereiken kunnen vrijstelling vragen voor algemeen werk. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat.

Ligusterhagen
In een aantal ligusterhagen is een schimmelziekte, niet te verwarren met het korstmos, waargenomen. Deze ziekte is niet te bestrijden en vervangen van deze hagen door nieuwe liguster is zinloos. Het bestuur onderzoekt welk type haag als vervanger kan dienen. Om die reden zullen wij, in tegenstelling tot gebruikelijk in november, geen grote stukken haag vervangen alleen enkele stuks.

Winkel openstelling
De winkel sluit van eind september tot half februari. Mocht u iets nodig hebben dan hangt er op het winkel publicatie bord een lijst met telefoon/tuinnummers van winkelmedewerkers die u kunnen helpen.

Het bestuur
Voorzitter Martin Leewens: voorzitter@vtvijmond.nl of 06 53 50 66 71 (is ook te spreken tijdens zijn kantinediensten, zie briefje op mededelingenbord)
Secretaris Corry Mazurel: secretaris@vtvijmond.nl of 06 10 79 88 61 of 023 537 39 61