Nieuwsbrief nr. 06-2021

 

Beste leden,

Helaas is het tuinseizoen alweer voorbij, de herfst heeft al volop zijn intrede gedaan. Toch zijn er nog vaak mooie dagen waarop u de tuin winterklaar kan maken en voorbereidingen kan treffen voor het voorjaar.

Om in het voorjaar goed van start te gaan is het verstandig ervoor te zorgen dat u voor de winter het onkruid op uw tuin verwijdert, ook tussen de tegels van het algemene pad en uit de strook grond tussen het pad en uw heg. Het valt de tuincommissie op dat dit laatste vaak vergeten wordt.

Besluiten van de Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV, 29 september jl., is er besloten dat leden na 3 schriftelijke waarschuwingen van het bestuur, over hetzelfde onderwerp een boete opgelegd krijgen van € 50,-. Verder zijn de voorgestelde wijzigingen van huishoudelijk reglement en bouw- en tuin reglement goedgekeurd. U krijgt deze reglementen nog toegestuurd, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Waardevolle goederen
Haal waardevolle goederen in de periode tussen november en maart , i.v.m. de verzekeringsvoorwaarden uit uw tuinhuis. Als u iets wilt wijzigen in uw verzekering laat dat dan voor 1 november weten aan de voorzitter. voorzitter@vtvijmond.nl

Kantine sluiting gedurende winterperiode
Vrijdag 5 november 2021 is de kantine voor de laatste maal geopend dit jaar.
Vanaf zaterdag 5 maart 2022 bent u weer van harte welkom voor een hapje en een drankje.

Water afsluiten/aansluiten
Zaterdag 6 november 2021 zal het water afgesloten worden.
Tap uw leiding af om bevriezing te voorkomen en bescherm uw hoofdkraan tegen vorst.
In de week van 8 november, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal uw meter opgenomen worden.
Op zaterdag 5 maart 2022 zal het water er weer opgezet worden.
Zorg ervoor dat u de hoofdkraan tijdig dichtzet om lekkage te voorkomen. Vorig jaar hadden enkele leden hierdoor een hoge waterrekening.

Nieuwjaarsreceptie
Als de corona maatregelen dit toelaten zal het bestuur in 2022 weer een nieuwjaarsreceptie houden. Deze zal zijn op zaterdag 8 januari 2022 van 15.00-17.00 uur. Toegang volgens de dan geldende corona maatregelen.

Diefstal
Afgelopen donderdag is er bij één van onze tuinders geld gestolen. Een moment van onoplettendheid was voldoende voor de dief. Let u dus op als u aan het werk bent en mocht u onbekenden zien rondhangen op ons complex laat het ons dan weten.

met vriendelijke groet,
Het bestuur.