Nieuwsbrief 01-2023

Beste leden,

Ook al kunnen de weergoden nog zorgen voor vorst en sneeuw als tuinder kijk je alweer uit naar het voorjaar. Een aantal leden is al bezig met de voorbereidingen zodat de eerste zaden zodra dit kan de grond in kunnen.

Algemeen werk
Op zaterdag 4 maart start het algemeen werk weer, dit is van 10.00-12.00 uur elke eerste zaterdag van de maanden maart t/m november. U moet zeven keer algemeen werk doen. Als u de zeven keer niet haalt, betaalt u € 25,- per gemiste keer.

Overlast gevend onkruid
Helaas staat de groei van onkruid ook in de winter niet stil en heeft u en uw mede tuinder er voordeel van als u dit tijdig verwijdert. Dit voorkomt het uitzaaien ervan. De tuincommissie krijgt regelmatig de vraag wat overlastgevend onkruid is, hieronder enkele voorbeelden.

Fijnstraal
Grove gras

Ook Heermoes en Zevenblad zijn vervelende onkruiden, je kunt beide onkruiden eten/bereiden maar de meeste tuinders zien het liever niet in hun tuin.

Nieuwe tuinders
Op tuin G 021 begroeten wij dhr. B. Vos.

Verhoging kantine prijzen
Ook wij ontkomen niet aan een verhoging van de kantine prijzen. Vooral de snacks zijn duurder door de hoge prijs van de frituurolie, stroomkosten en ook de inkoop. Met ingang van 4 maart zullen de prijzen daarom aangepast worden. Mocht dit nodig zijn dan verhogen wij de prijzen dit jaar ook tussentijds.

Tuin nota
De tuin nota zal dit jaar ook hoger uitvallen, de gemeente Velsen heeft de prijs per m2 verhoogd met € 0,04 , ook het lidmaatschap van het AVVN is omhoog gegaan.

Wijziging in adres of telefoonnummer
Regelmatig komt het voor dat leden vergeten door te geven dat zij verhuisd zijn, het (vaste) telefoonnummer niet meer gebruiken of een ander email adres hebben. In geval van calamiteiten is het belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Wijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat

Takkendag
Op de ALV in 2022 hebben wij de leden laten weten geen takkendag meer te houden. Als service kunt u tijdens algemeen werk, in overleg met een van de bestuursleden, takken laten hakselen. U kunt enkel voor de hakselaar geschikte takken aanbieden. Dit zolang de hakselaar werkend is.

Water er weer op
Op zaterdag 4 maart zal het water er weer opgezet worden (mits de weersomstandigheden dit toelaten), zorg ervoor dat uw hoofdkraan dicht staat om lekkage te voorkomen van openstaande kranen of lekkage in de leiding.

Gasslang en drukgroep
Nu het tuin seizoen weer begint is het belangrijk om uw gasslang en drukregelaar (regelmatig) te controleren. De slang mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben. De gasslang dient elke 3 jaar te worden vervangen, de datum staat op de (oranje) slang geprint. Ook de drukregelaar moet tijdig, elke 10 jaar, vervangen worden. Zorg voor tijdige vervanging om ongelukken te voorkomen.

Aanhangers op de parkeerplaatsen
Nu het seizoen weer van start gaat is het belangrijk om uw aanhanger niet op de parkeerplaats te laten staan. Neem deze dezelfde dag weer mee naar huis. Zorg dat uw mede tuinder ook kan parkeren.

Mogelijkheid om een dekzeil te lenen
De vereniging heeft een stevig dekzeil te leen, 6×6 meter, voor leden die bijv. tijdelijk het dak tegen lekkage af moeten dichten. Wil u hier gebruik van maken neem dan contact op met de winkel beheerder.

Aardappel teelt
De aardappels komen dit jaar in het A-vak.

Fuchsia grond
Vanaf 25 februari is er weer fuchsia grond verkrijgbaar in de winkel.
Bestellen van bijv. meerdere zakken grond bij de winkel.
Om het voor u en de winkelmedewerkers makkelijker te maken kunt u een bestelling van meerdere zakken grond, meststof o.i.d. doorgeven aan Jan Zijlstra. Graag vermelden wanneer u de bestelling op komt halen, deze ligt dan voor u klaar. Janzijl1948@outlook.com

Schoonmaakploeg kantine
Voor de schoonmaakploeg van de kantine zijn wij nog op zoek naar leden die i.p.v. regulier algemeen werk, 1x per 6 weken willen helpen de kantine en toiletten schoon te maken. De werkzaamheden zijn op maandagochtend van 9:00-11:00 uur. Aanmelden kan bij het secretariaat. Niet in de periode november t/m februari.

Het bestuur.