Nieuwsbrief 02-2023

Beste leden,

Op tuin G 037 verwelkomen wij mevr. M. Smakman.
Op tuin G 044 verwelkomen wij dhr. R. Oudendijk.

Helaas is het voorjaar niet zo mooi als wij zouden willen maar toch is er al een en al bedrijvigheid op de tuinen te zien.
De heggen staan er frisgroen bij, als bestuur zijn wij blij om te zien dat ook de hoogte goed nageleefd wordt.
Velen van u hebben al de nodige zaden en planten in de grond staan en vooral het onkruid groeit al behoorlijk.
Als u onkruid gaat wieden vergeet dan niet het strookje voor en onder de heg mee te nemen en ook tussen de tegels van het pad dient u het onkruid te verwijderen.
De tuincommissie gaat hier de komende rondes extra aandacht aan schenken.

Kappen en snoeien van bomen
Wist u dat u toestemming van het bestuur nodig heeft voor het kappen en snoeien van bomen.
Dit geldt niet voor coniferen en fruitbomen, u kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter of de secretaris.

Takken en troep op de parkeerplaats
Recent lag er voor de tweede keer een berg snoeiafval op de parkeerplaats.
Dit is zeker niet de bedoeling, want dit betekent dat wij als bestuur de rommel moeten opruimen.
U kunt takken, mits geschikt voor de hakselaar, via de secretaris aanmelden voor het hakselen tijdens algemeen werk.

Vuilniszakken in onze afvalbak en prullenbak bij de kantine en in de speeltuin.
Vuilnis van uw tuin dient u mee naar huis te nemen en niet in onze container of prullenbak bij de kantine of speeltuin te deponeren.

Aanhangers op de parkeerplaats
Zoals al vaak in nieuwbrieven aangegeven mag u zeker een aanhanger parkeren op de parkeerplaats voor het afvoeren van goederen/tuinafval.
De bedoeling is deze dezelfde dag weer mee naar huis te nemen, de maximale duur dat uw aanhanger op de parkeerplaats mag staan is 3 dagen, te rekenen vanaf moment aankomst.
Zorg dat uw medetuinder ook kan parkeren.

Overlast gevend onkruid
De tuincommissie loopt maandelijks een ronde en ziet naast veel goed onderhouden tuinen ook nog tuinen waar overlast gevend onkruid staat.
Als voorbeeld noemen wij heermoes. Zie foto. Ook voor advies over het bestrijden hiervan kunt u bij de tuincommissie terecht.

Kruiwagen om spullen naar uw tuin te brengen
Achter het grote bloemperk op de parkeerplaats bij de winkel staat een kruiwagen.
Deze kruiwagen, van een van onze tuinders, mag u gebruiken om planten of aarde vanaf de parkeerplaats naar uw tuin te brengen.
Na gebruik graag terugzetten op deze plek en dan graag zo dat hij niet in de heg staat.

Bouwaanvragen
Wist u dat u ook voor het aanvragen van een pergola, schutting, gereedschapskast/kist, hout opslag, kas etc. toestemming moet hebben van het bestuur.
De aanvraag kunt u indienen bij het secretariaat.

Honden aan de lijn
Honden zijn toegestaan op ons park mits aangelijnd op de paden, parkeerplaatsen en in de kantine.
Poep ruimt u uiteraard op! Ook mogen honden geen overlast veroorzaken door voortdurend geblaf.

Fietsen op de paden
Fietsen op de paden is niet toegestaan volgens onze regels.
Wij staan dit oogluikend toe maar u dient rekening te houden met overige gebruikers van de paden en uw snelheid te matigen.

Betaling tuin nota
De meesten van u hebben de nota inmiddels betaald, mocht u nog niet betaald hebben doet u dit dan uiterlijk 30 april.
Als u geen nota ontvangen heeft kijk dan even in uw spam box of neem contact op met de penningmeester. penningmeester@vtvijmond.nl

Planten, zaden en stekken dag van de activiteitencommissie
Op zaterdag 9 september kunt u uw zaailingen, stekken of zaden aanbieden aan onze leden.
Die dag is er ook een workshop voor het maken van zakjes om uw zaden te bewaren. Nadere info volgt.

Het bestuur.