Aangeboden tuinen

 

Uw schriftelijke reactie kunt u zenden aan:
Mevr. C. Mazurel,
Kerkenmaaijerskamp 20, 1991BW,Velserbroek
Tel. 023-5373961
E. mail: secretarisvtvijmond@xs4all.nl

NB: Na bovengenoemde datum start de toewijzingsprocedure en wordt u telefonisch benaderd voor een afspraak.
Bij meerdere reacties zal de tuin worden toegewezen aan de hoogst geplaatste op de leden of wachtlijst (datum aanvang lidmaatschap).

Mevr. C. Mazurel secretaris.

 

www.vechtdalvakantiewoning.nl