Verzekering

Via VTV IJmond kunt u deelnemen aan een collectieve tuinhuis en/of kasverzekering.
De verzekering kent 4 onderdelen om te verzekeren:

 • Brandschade, stormschade, schade door luchtverkeer

  Daar valt onder:
  Het huisje, eventueel een schuur en/of een kas, de inboedel, tuininventaris en zonnepanelen (mits
  volgens voorschrift gemonteerd op het dak van het tuinhuis, panelen op palen zijn niet verzekerd).
  Schadevergoeding wordt als volgt berekend: Verzekerd bedrag maal de schade, gedeeld door de
  werkelijke waarde (minus eigen risico in geval van stormschade).
  Eigen risico: minimaal € 227.

 • Glasverzekering tuinhuis en schuur

  Glasschade aan het tuinhuis en de schuur kan worden meeverzekerd (alleen samen met brand-, storm
  en luchtverkeerschade).
  Niet verzekerd zijn: bewerkte of gebogen ruiten, ruiten in balkon- en terrein- afscheidingen, schade
  tijdens aan- of verbouw en /of zolang het gebouw leegstaat, platglas, glas van kassen (als dit niet
  apart is meeverzekerd, zie aparte verzekering glasschade kas)
  Eigen risico: geen

 • Inbraakverzekering


  Inbraak kan worden meeverzekerd (alleen samen met brand-, storm en luchtverkeerschade).
  Daar valt onder: Diefstal uit het tuinhuis en de schuur waarbij sporen van inbraak moeten zijn toegebracht. Zowel de inboedel als de braakschade worden vergoed. Minimaal af te sluiten voor € 908 en maximaal € 4.538 Niet verzekerd zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. Van 1 oktober tot 1 april is alle audio- visuele en computerapparatuur uitgesloten, waaronder alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur inclusief alle toebehoren.
  Eigen risico: geen.

 • Glasverzekering kas

  Glasschade aan de kas kan worden meeverzekerd (alleen samen met brand-, storm en luchtverkeerschade).
  Daar valt onder:
  Breuk van het glas door een onvoorzien voorval.
  Eigen risico: geen.
 • Belangrijk is dat u onderverzekering voorkomt. Als het verzekerde bedrag lager is dan de
  (herbouw)waarde van de verzekerde objecten kan dit ertoe leiden dat slechts een deel van de
  schade wordt vergoed.
  Eventuele wijzigingen van de verzekering moeten voor 1 oktober gemeld worden bij de voorzitter.
  Meer informatie over de verzekeringen of de polisvoorwaarden kunt u opvragen bij de voorzitter.