Tuinverzekering

Verzekering.
Hierbij nog even een aanvulling op de informatie over de verzekering van de tuinhuizen. De meesten van u hebben drie onderdelen verzekerd nl.

Dekking tegen storm- brand-vliegtuigschade
Deze verzekering geldt voor: huisje, inventaris, kas en eventueel een schuurtje en kent een eigen risico van minimaal 227 euro.

Dekking tegen glasschade aan het huisje
geen eigen risico.

Dekking tegen inbraak
Hieronder vallen tuinhuis, inventaris en schuren.
Onder inbraak wordt verstaan het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking van afsluitingen aan de buitenzijde van het gebouw. Ook schade door de inbraak of de poging daartoe valt onder de verzekering.
Zonnepanelen zijn ook verzekerd als zij volgens voorschrift zijn bevestigd. Geen eigen risico.

Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om het glas van de kas te verzekeren (inclusief spanten).
Ook hierbij geen eigen risico. De kosten van dit onderdeel bedragen 2,5 % van de waarde (minimaal 25 euro) exclusief assurantiebelasting.

Verder nog even een waarschuwing voor onderverzekering. Als het verzekerde bedrag lager is dan de (nieuwbouw)waarde van de verzekerde objecten kan dit ertoe leiden dat slechts een deel van de schade wordt vergoed.

Eventuele wijzigingen van de verzekering voor 1 oktober bij de voorzitter.
Dit geldt ook voor meer informatie of toezending van de polisvoorwaarden.